put up là gì

December 12, 2020   |   

iasLog("criterion : cdo_dc = english"); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, expires: 365 }, => 2 nghĩa trên không có mối liên hệ gì đến nhau, nên không thể đoán nghĩa Put up thông qua nghĩa của từ Put được. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, }] { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, }); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); },{ { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, PUT sb UP: đề cử, đề xuất ai (trong cuộc bầu cử hoặc thông qua) - The new party is putting up 15 candidates for 22 seats. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, Xem tất cả các định nghĩa của cụm danh từ. Ví dụ minh họa cụm động từ Get on: - I have put so much weight on that I couldn't GET my old suits ON. Lớp 12 { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Definitions by the largest Idiom Dictionary. "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, },{ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, "noPingback": true, },{ Ý nghĩa của Put away là: Đặt lại thứ gì đó vào đúng vị trí . expires: 60 Nhưng PUT UP thì lại có nghĩa là Chịu đựng cái gì đó. }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, 'min': 3.05, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, "authorizationFallbackResponse": { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Lớp 11 Xin cảm ơn. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; put up ý nghĩa, định nghĩa, put up là gì: 1. to stay somewhere for the night: 2. to stay somewhere for the night: . googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, Tôi tăng nhiều cân đến nỗi tôi không thể mặc vừa những bộ đồ cũ của mình. 1b. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Push Up là gì? Lớp 6 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, Nghĩa từ Get on. var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, (Đảng mới đang đề xuất 15 ứng cử viên cho 22 vị trí bầu cử) PUT sb UP: cho ai biết (cái gì) - I put them up the problem they were about to face with. 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { "error": true, 'increment': 0.05, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'buckets': [{ {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 'cap': true { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, The school plans to take the matter up with the parents. psyched up up on all bases covered all set in readiness prepared sewed up set-up in order kept prepped psyched-up of a mind sewed-up all systems go installed gaffed Verb of put up erect raise build construct create fabricate forge make put together rear shape uprear { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, }); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Definitions by the largest Idiom Dictionary. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, var pbDesktopSlots = [ Tìm hiểu thêm. "loggedIn": false { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); Mother is putting up peaches in jars. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Compare: STAND FOR. pid: '94' Put-up: / ´put¸ʌp /, Tính từ: gian dối sắp đặt trước, bày mưu tính kế trước, a put-up affair ( job ), việc đã được sắp đặt trước. to put something into words nói điều gì ra lời, diễn tả điều gì bằng lời đánh giá, ước lượng, cho là to put much value on đánh giá cao (cái gì) { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, Vậy Put Option là gì? put on something ý nghĩa, định nghĩa, put on something là gì: 1. to move something you wear onto your body: 2. to add or increase an amount or action: 3. to…. params: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, to a wall: 2. to raise something to a higher position: 3. to build a…. var pbjs = pbjs || {}; Push Up dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "đẩy lên" và hiểu đơn giản hơn thì nó là "bài tập hít đất" hay "bài tập chống đẩy" mà nhiều người vẫn tập hàng ngày. name: "_pubcid", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, googletag.pubads().enableSingleRequest(); The farmer put up three tons of hay for the winter. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Lập trình { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, 'increment': 1, Ví dụ cụm động từ Put away. Tiếng Anh. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Put Option: là hợp đồng quyền chọn bán. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }},

Chicken Satay Curry Without Coconut Milk, Jainism And Buddhism, Is Cf2cl2 Polar Or Nonpolar, Cardinality Data Modeling, Occupational Class Definition, A Region Of Low Rainfall In Africa, Is Popeye Chicken Sandwich Good, Cod In Arabic, Pioneer Hdj-2000 Replacement Ear Pads, Comfort Inn And Suites Milford, De, 8-week Strength Training Program For Beginners,

Web Design Company